koridormhd.czKoridor MHD | DPm?B

koridormhd.cz Profile

koridormhd.cz

Title:Koridor MHD | DPm?B

Description:Koridor MHD | DPm?B Co je to KORIDOR Koncepce dopravy Návrhy opat?ení Pr?běh realizace Kolik to bude stát FAQ KORIDOR MHD Kdy? se rozhodujete, jak pojedete do práce nebo za volnym ?asem, městská dopra

Keywords:

Discover koridormhd.cz website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

koridormhd.cz Information

Website / Domain: koridormhd.cz
Website IP Address: 195.122.209.248
Domain DNS Server: ns.arakis.cz,ns.belleville.cz

koridormhd.cz Rank

Alexa Rank: 12014473
OursSite Rank: 1
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

koridormhd.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $9,692
Daily Revenue: $26
Monthly Revenue: $796
Yearly Revenue: $9,692
Daily Unique Visitors: 2,443
Monthly Unique Visitors: 73,290
Yearly Unique Visitors: 891,695

koridormhd.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html
Date Mon, 25 Sep 2017 13:37:59 GMT
Server Apache

koridormhd.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage

koridormhd.cz Similar Website

Domain WebSite Title
mhdfirm.com MHD
koridor-ku.si Koridor - kri?i??a umetnosti
bmhd.cz MHD Brno
mhd-ostrava.cz MHD Ostrava
mhdtourneys.com MHD Hockey
mhd-olomouc.cz MHD Olomouc
mhdhk.com MHD Home
mhdspoje.cz MHD Spoje
mhdfinancial.com MHD Financial –
mhd-reflexologie.ch MHD Réflexologie
mhdzdarma.cz MHD zdarma
mhdcouture.com MHD Couture
koridorreklam.com Reklam Ajans? - Koridor Reklam AJANSI
koridorutara.com.my Koridor Utara | Northern Corridor Economic Region
motelstarihrast.com Motel Stari Hrast | Markovac Srbija | Koridor X | Koridor 10 | Po?etna Strana
mhd-magnets.com Home - MHD Magnets
imhd.sk MHD Bratislava ? imhd.sk Bratislava
mhdlaw.co.uk Solicitors Edinburgh - MHD Law

koridormhd.cz Traffic Sources Chart

koridormhd.cz Alexa Rank History Chart

koridormhd.cz aleax

koridormhd.cz Html To Plain Text

Koridor MHD | DPm?B Co je to KORIDOR Koncepce dopravy Návrhy opat?ení Pr?běh realizace Kolik to bude stát FAQ KORIDOR MHD Kdy? se rozhodujete, jak pojedete do práce nebo za volnym ?asem, městská doprava ?asto prohraje. Na zastávku je to daleko, spoj nep?ijede v?as a je?tě popojí?dí v kolonách. Cílem koridor? městské dopravy je tento stav zlep?it. Nabídnout lépe dostupné zastávky, aktuální informace, moderní vozidla a hlavně spolehlivou a rychlou p?epravu. Koridor MHD se nyní p?ipravuje i v ?eskych Budějovicích, aby ukázal, ?e cestování městskou dopravou nemusí byt tak ?patné. CO JE TO KORIDOR MHD? Koridor městské dopravy kombinuje r?zná opat?ení, od nadstandardního vybavení zastávky p?es moderní a kapacitní vozidla, zvyhodnění pr?jezdu MHD k?i?ovatkami a? po bezpe?né p?echody pro chodce. V?echna tato opat?ení jsou koncentrována do jedné trasy, proto mluvíme koridoru. Tato opat?ení mohou byt p?ipravována postupně, r?znymi subjekty, av?ak teprve ve svém spolup?sobení jsou efektivní. Nejde tedy o nákladné investice, ale o provázání bě?ně dostupnych opat?ení do jednoho fungujícího celku. Více... JAKá JE KONCEPCE DOPRAVY? Koridor MHD nespadl z ?istého nebe. Vychází ze strategickych dokument? města – Integrovaného plánu organizace dopravy a Generelu městské dopravy. Během jejich p?ípravy bylo zva?ováno ?est mo?ností ?e?ení dopravy v centru města. Zvítězila varianta, která je p?ijatelná pro dopravní zátě?e ve městě a zároveň umo?ní zavést ú?innou preferenci MHD. Více... JAKé JSOU NáVRHY OPAT?ENí? Trasa Koridoru MHD smě?uje z centra města do sídli?? ?umava a Máj. Protíná celou ?adu problematickych míst, a? u? jde o dopravní zácpy, nebezpe?né p?echody pro chodce nebo ?patně dostupné zastávky. Z pestré palety opat?ení vzniká návrh, koncentrovany do jedné trasy a v jednom ?ase. Zlep?ení se do?kají cestující na v?ech linkách MHD, které alespoň z ?ásti protínají trasu Koridoru. Více... KDY SE DO?KáME REALIZACE? Projekt je p?ipravován ve dvou krocích. Cílem první etapy je zvy?it pr?měrnou rychlost na trase Koridoru, v druhém kroku se pak dostane ke slovu zlep?eny komfort cestování. Termínem realizace první etapy je léto 2015. Více... KOLIK TO BUDE STáT? Na financování projektu se podílejí Statutární město ?eské Budějovice a Dopravní podnik města ?eské Budějovice. Ze svych rozpo?t? vydají na opat?ení Koridoru MHD celkem 28 milion? korun. Dal?í investice jsou zahrnuty do souvisejících akcí, jako je nap?íklad rekonstrukce ?i?kovy t?ídy. Více... KDY SE DO?KáME REALIZACE? Projekt je p?ipravován ve více postupnych krocích. Cílem v?ech etap je zvy?it pr?měrnou rychlost v trase Koridoru, zlep?it dostupnost ve?ejné dopravy a zvy?it komfort cestování. Více... SCHéMA KORIDORU MHD KE STA?ENí Stáhněte si nebo vytiskněte SCHéMA KORIDORU MHD ve formátu pdf (2,24 MB). Co je to KORIDOR | Koncepce dopravy | Návrhy opat?ení | Pr?běh realizace | Kolik to bude stát | FAQ | DPMCB Copyright ? 2012 - 2016 Dopravní podnik města ?eské Budějovice, a.s.

koridormhd.cz Whois

Domain Name: KORIDORMHD.CZ